Wat is noodverlichting? (Hulp bij verlichting van SLV Nederland)

Neem eenvoudig contact met ons op via Whatsapp 077-3204343

U bent hier: Home > Kennisbank

Wat is noodverlichting?

Wanneer de stroom wordt onderbroken en reguliere verlichting uitvalt, gaat noodverlichting juist branden. Noodverlichting gebruikt accu's of noodstroomvoorzieningen. We onderscheiden vluchtwegverlichting, vluchtwegaanduiding en anti-paniekverlichting.

Vluchtrouteverlichting moet zeker stellen, dat de vluchtmogelijkheden goed kunnen worden herkend en op een veilige manier kunnen worden gebruikt. Vluchtrouteverlichting bestaat uit de vluchtwegverlichting (verlichting van de route zelf) en vluchtwegaanduiding. Vluchtwegaanduiding bestaat uit beeldtekens (pictogrammen), welke in detail staan beschreven een de NEN norm. Anti-paniekverlichting dient paniek te voorkomen en personen in staat te stellen een plaats te bereiken waar de vluchtroute kan worden herkend.

In noodsituaties is goede verlichting en aanduiding van vluchtroutes van levensbelang. Noodverlichting vormt dan ook een essentieel onderdeel van iedere woning, kantoor, school, ziekenhuis en openbaar gebouw. Er is in diverse NEN-normen wettelijk vastgelegd waaraan deze verlichting en vluchtroute aanduiding moet voldoen. Daarnaast is ook in de ARBO-wetgeving vastgelegd dat vrijwel alle gebouwen moeten voorzien in noodverlichting.

Noodverlichting zit niet alleen in gebouwen, maar ook bijvoorbeeld in tunnels, vliegtuigen en boten. In gevallen van een stroomonderbreking, brand of rookontwikkeling, helpt noodverlichting eenieder een veilige uitweg te vinden.

De voordelen van LED noodverlichting

LED heeft een langere levensduur

Eén van de belangrijkste verschillen tussen conventionele noodverlichting en LED noodverlichting zit in de gemiddelde levensduur van de lichtbron. In een conventioneel noodverlichtingsarmatuur dat continu brand, moet ieder jaar de lichtbron worden vervangen. Het voordeel van LED noodverlichting is dat de lichtbron doorgaans 40.000 - 50.000 uur meegaat. Dat is vele malen langer dan bijvoorbeeld een TL-buis of een spaarlamp. Het niet hoeven vervangen van de lichtbronnen bespaart tijd en geld.

LED verbruikt minder energie

Een ander belangrijk verschil tussen conventionele noodverlichting en nieuwe LED noodverlichting is het energieverbruik. Een LED armatuur verbruikt doorgaans 60 - 80% minder energie. Dit geeft de mogelijkheid om LED noodverlichting in geval van een calamiteit veel langer op een noodstroomvoorziening / accu te laten branden, dan een traditioneel armatuur. Het LED noodverlichtingsarmatuur is dus langer inzetbaar en kan meer veiligheid bieden. In geval van permanent brandende noodverlichtingsarmaturen (bijvoorbeeld plafonnieres / galerijarmaturen) zorgt het geringe energieverbruik bovendien voor een kostenbesparing.

Regels, wetten en normen

Arbo wetgeving noodverlichting

Artikel 3.7 Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen

  • 3.7.5 De vluchtwegen en nooduitgangen die bij het uitvallen van de verlichting slecht zichtbaar zijn, zijn voorzien van een adequate noodverlichting. (Vluchtwegverlichting)
  • 3.7.6 De vluchtwegen, de deuren en poorten op het traject van de vluchtwegen alsmede de nooduitgangen zijn gemarkeerd door signalen die voldoen aan het bij of krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 8 bepaalde. (Vluchtwegaanduiding)

Artikel 3.9 Noodverlichting

Arbeidsplaatsen waar werknemers bij het uitvallen van het kunstlicht aan bijzondere gevaren zijn blootgesteld, zijn voorzien van een adequate noodverlichting (verlichting van werkplekken met verhoogd risico en antipaniek verlichting).

Arbo Beleidsregels, 3.9 Noodverlichting

  1. Om aan het gestelde in artikel 3.9 en artikel 3.7, vijfde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit te voldoen, bedraagt de verlichtingssterkte van de noodverlichtingsinstallatie op arbeidsplaatsen en op vluchtwegen minimaal 1 lux op vloerhoogte vanaf 15 seconden na het uitvallen van de normale elektriciteit tot één uur daarna.
  2. Indien bij uitval van de normale verlichting werkzaamheden moeten worden verricht (of dringende handelingen bij calamiteiten), dan levert de noodverlichtingsinstallatie zoveel licht dat deze werkzaamheden zonder bezwaar kunnen worden uitgevoerd.

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit bevat de minimum bouwtechnische voorschriften voor nieuw te bouwen bouwwerken. Deze voorschriften worden in de vorm van functionele en prestatie-eisen gesteld. In het Bouwbesluit zijn algemene eisen gedefinieerd ten aanzien van noodverlichting maar voor de uitvoering hiervan verwijst het naar de Gemeentelijke bouwverordening.

Gebruiksbesluit: Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

Dit besluit is gebaseerd op de Model bouwverordening. In dit Besluit liggen voorschriften vast met betrekking tot het gebruik van bouwwerken uit oogpunt van brandveiligheid. In het Besluit wordt verwezen naar een aantal normbladen en voorschriften met betrekking tot noodverlichting. Dit zijn de NEN-EN 1838 en NEN 6088.

Relevante normatieve verwijzingen

  • NEN-EN 1838 - Toegepaste verlichtingstechniek
  • NEN 6088 - Brandveiligheid van gebouwen/ Vluchtwegaanduiding
  • NEN-EN 50172 - Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen
  • NEN 1010 - Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
  • ISSO publicatie 79 - Inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties


Meer informatie


Reageren op dit artikel

*:
:

(Wordt niet getoond op website)
*:
 

 

* Gemarkeerde velden zijn verplicht

Geen blog missen?

Blijf net als vele anderen geïnformeerd over alle nieuwe artikelen, video's en podcasts dankzij de gratis nieuwsbrief die periodiek per e-mail verstuurd wordt.

Gratis. Je privacy is 100% gegarandeerd.

Heb je nog (andere) vragen?

Is jouw vraag met de informatie op pagina niet of niet volledig beantwoord? Of staat je vraag of onduidelijkheid misschien nog niet in onze Kennisbank? Neem dan contact op met onze verlichtingsexperts.

Hulp bij verlichting

Onze Kennisbank bevat tientallen veelgestelde vragen en thema's rondom de projectmatige toepassing van verlichting.

x
Deze website maakt gebruik van functionele en (anonieme) analytische cookies. Meer informatie. OK, bedankt