Besparingscalculator 2.0

Met behulp van deze calculator berekent u de besparing die u kunt behalen in energie- en onderhoudskosten van conventionele verlichting ten opzicht van LED verlichting.

1. Uitgangspunten voor de besparingsberekening

Project
Branduren per dag (uur)
Dagen per jaar (dagen)
TIP: 5 p/week = 260 p/jaar, 6 p/week = 312 p/jaar, 7 p/week = 365 p/jaar
Prijs per kWh (euro)
 

2. Situatie voor vervanging (oude situatie, met conventionele verlichting)

Er zijn nog geen armaturen toegevoegd.

3. Situatie na vervanging (nieuwe situatie, met LED verlichting)

Er zijn nog geen armaturen toegevoegd.

Disclaimer

Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten onder voorbehoud. De levensduur van lichtbronnen zijn gemiddelde waarden onder ideale omstandigheden. Kenmerkend voor LED verlichting is een beperkte afname (~30%) van de lichtsterkte gedurende de levensduur. Deze berekening houdt geen rekening met veranderingen in de kosten van energie gedurende de gebruiksjaren.

© 2023 by SLV Nederland